Tegevuslubade otsing

Tegevuslubade otsing haruapteeke eraldi real välja ei too. Haruapteekide andmed leiate selle moodustanud põhiapteegi tegevusloalt (avage põhiapteegi tegevusluba vajutades tegevusloa numbril). Valides „Apteekide koondandmed“ on nii põhi kui haruapteegid Exceli tabelis eraldi ridadel esitatud. Lisaks saate kõigi apteekide andmeid vaadata paremal menüüs leitavalt Apteekide kaardilt (võimalus eraldi filtreerida üld-, haigla- ja veterinaarapteeke, sh nende haruapteeke).